Skip to content

Category: Știri

Instituție politică

instituție politică  , definiție – din punct de vedere semantic, termenul „instituție” își are rădăcinile din verbul latin institutio (a înființa, a ridica, a așeza cu fundații) sau din institutum (obicei, principiu organizator, înființare).

Succesul conceptului modern de „instituție” este atestat, pe de o parte, de difuzarea termenului în afara gândirii juridice, în gândirea economică, politică, filosofică și sociologică și, pe de altă parte, de apariția și răspândirea teorii instituționaliste în domeniile cele mai disciplinare vaste  Această largă difuzare a noțiunii de instituție determină și ambiguitatea termenului.

Astfel, așa cum arată Jean-Louis Bergel, pentru istorici, instituția se referă la descrierea fenomenelor sociale care s-au manifestat și s-au dezvoltat în trecutul unei societăți date și care aparțin în același timp dreptului și obiceiurilor; studiază clasele sociale, familia, statul, biserica, economia etc., ca expresie a unei epoci și a evoluției unei civilizații.

Sociologii, la rândul lor, observă faptele sociale umane în ansamblu. Pentru ei, dreptul apare ca o instituție socială și instituțiile desemnează pentru ei grupuri umane organizate după regulile pe care le creează și pe care le impun membrilor lor prin autoritate.

Pentru juriști, instituțiile nu sunt organisme sociale, ci „organisme de conducere”, organizate în jurul unei idei conducătoare, de exemplu, organizarea familiei, a proprietății, a statului. Sunt necesare pentru coordonarea regulilor de drept și pentru unitatea ordinii juridice.

Normele de drept sunt ordonate între ele, sunt grupate, sunt ordonate în instituții pentru a forma întregul ordinii juridice. în felul acesta, legea în sine este o instituţie, după cum afirmă J. Dabin: „Instituţia juridică, la singular, ar fi legea în întregime, adică teoretic, suma şi sinteza instituţiilor juridice particulare care fac susține legea unei țări”.

Teoria instituțiilor este deosebit de utilă. În primul rând, conceptul de instituție permite adunarea în jurul unui interes comun și de aceeași inspirație a unor reguli dispersate în texte sau coduri diferite, dar care sunt complementare în ceea ce privește scopurile și spiritul care le animă.

De asemenea, într-o perspectivă globală, recursul la teoria instituțiilor permite descoperirea marilor orientări ale dreptului pozitiv, dincolo de diferitele ramuri ale dreptului. Pe de altă parte, teoria instituțiilor ghidează interpretarea legii și oferă legiuitorului liniile directoare pe care trebuie să le respecte. Tot instituțiile sunt cele care contribuie la elaborarea armonioasă a legii.

Studiul instituțiilor politice din cadrul acestei discipline este necesar, deoarece dreptul constituțional, un subsistem al sistemului juridic, se află într-o intercondiționare reciprocă cu celelalte sisteme ale sistemului social global, în special cu sistemul politic. Astfel, dreptul constituțional este cel care stabilește, mai ales în condițiile statului de drept, coordonatele generale de organizare, funcționare, precum și atribuțiile instituțiilor care exercită puterea politică.

Plecând de la afirmația că termenul de instituție se circumscrie organelor învestite cu autoritatea de a exercita puterea politică și de la existența în doctrină a două accepțiuni ale conceptului de instituție (sensul larg de instituție politică, care include statul, organele de conducere). – parlament, preşedinte al republicii sau monarh, guvern, prim-ministru – şi partidele politice, iar sensul restrâns, care se referă la toate elementele enumerate, cu excepţia partidelor politice), Cristian Lonescu optează pentru sensul restrâns al acestui concept.

în argumentul pe care îl aduce, autorul mai sus citat pleacă de la afirmaţia că instituţiile politice se caracterizează în principal prin faptul că participă direct la exercitarea efectivă a puterii politice, ceea ce nu se întâmplă, susţine autorul, în cazul partidelor politice. (chiar dacă prin Legea nr. 14/2003 sunt considerate persoane juridice de drept public). Ei participă la exercitarea puterii în mod direct, prin intermediul parlamentului sau al guvernului, în cazul partidelor parlamentare sau al partidelor care au reprezentanți în guvern, și deloc în cazul partidelor neparlamentare, care influențează opinia publică doar prin mass-media.

în ceea ce privește instanțele, același  autor  opinează că, deși, teoretic, acestea ar putea fi incluse în categoria instituțiilor politice, deoarece exercită direct puterea judecătorească – parte a puterii politice -, nu sunt instituții politice, deoarece nu participă efectiv și permanent la exercitarea puterii, ci intervin numai atunci când sunt supuși soluționării litigiilor rezultate din aplicarea legilor.

Cum să intri în politică

Video: Cum să intri în politică

Nu există o expresie mai bună a poziției civice a unei persoane decât participarea directă la procesele politice ale țării. Intrarea în politică este foarte dificilă, dar posibilă. Trebuie doar să știi cum.

Instrucțiuni

Pasul 1

În primul rând, trebuie să înțelegi că cea mai simplă cale de a intra în politică este să te alături unui partid cunoscut, care îți este aproape în ceea ce privește opiniile. Este clar că orice partid politic se bazează pe o anumită ideologie. În consecință, dacă doriți ca anumite puncte de vedere să fie luate în considerare de conducerea de vârf a țării, este suficient doar să susțineți partidul cu prezența în rânduri și eventual cu vocea.

Pasul 2

De regulă, nu este dificil să te alăture unui partid sau unei organizații publice. Unele partide/organizații pot fi afiliate direct prin internet prin completarea unui chestionar virtual. Totul depinde de directie. De exemplu, cel mai masiv partid din Rusia, Rusia Unită, oferă propriile condiții de membru: • să aibă cel puțin 6 luni de experiență în susținătorii de partid;

 

 

• familiarizați-vă cu Carta și Programul Partidului;

• completați un formular complet de cerere de admitere în partid și chestionarul unui membru de partid;

• să primească o recomandare de la consiliul susținătorilor de partid;

• să fie intervievat la filiala locală (primară) de la locul de reședință;

• depuneți o cerere la filiala locală (primară) a părții la locul de reședință.

Pasul 3

Uneori condițiile sunt mai complicate. Aplicația dumneavoastră trebuie să fie confirmată de membrii activi (adică cunoscuți/recomandări etc.). Totul variază în astfel de cazuri, mai degrabă în funcție de estetică. În mod remarcabil, cel mai dificil lucru este să te alături unui partid/organizație marginală, unde a priori nu vor fi mulți susținători.

Pasul 4

Dacă opțiunile existente nu vi se potrivesc, atunci vă puteți crea propriul partid/organizație publică. Numai că, în primul rând, este necesar să vă familiarizați cu legea Federației Ruse „Cu privire la partidele politice”. Care, la început, probabil se va ocupa de aproape orice idee originală. Totuși, nu trebuie să disperăm. La început se poate crea o mișcare socială, iar dacă în realitate reușește să se dezvolte pe scară largă, atunci în curând poate avea loc o transformare într-un adevărat partid politic.

AUDITORII DE JUSTITIE. PLATA BURSĂ Contracte de muncă

Auditorii judiciari beneficiază de bursa relevantă pentru perioada cuprinsă între data absolvirii și data numirii în funcția de judecător stagiar.

Prin sentinta civila nr. 125/12.01.2012, pronunțată de Tribunalul Gorj, a fost admisă cererea formulată de reclamanta CI în opoziție cu pârâții CSM și INM, obligându-i pe pârâții I la plata reclamantei a drepturilor bănești reprezentând bursa prevăzută de lege pentru auditorii judiciari. pentru perioada 07.01.2007 si pana la numirea reclamantului in calitate de judecator stagiar se va calcula cuantumul deducerilor pentru obtinerea indemnizatiei nete si se vor efectua viramentele prevazute de lege.

Pentru a se pronunța în acest fel, instanța de fond a reținut că reclamantul CI are calitatea de magistrat prin Decizia Consiliului Superior al Magistraturii nr. 514 din 5 iulie 2007, după promovarea examenului de absolvire a INM, a fost numită judecător stagiar, respectiv judecător stagiar în cadrul Judecătoriei Novaci, începând cu data de 15 august 2007, în prezent reclamanta lucrează în Judecătoria TG Jiu.

Reclamanta a solicitat obligarea pârâților la recunoașterea dreptului de a beneficia de bursa prevăzută de lege auditorilor judiciari în perioada dintre absolvirea Institutului Național al Magistraturii (30.06.2007) și data numirii în funcția de magistrat stagiar și obligarea inculpaţilor să plătească drepturile băneşti reprezentând bursa prevăzută de lege pentru auditorii judiciari în perioada cuprinsă între absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii (30.06.2007) şi data numirii în funcţia de judecător a sumei reprezentând actualizarea până la data efectuării plăţii. .

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 303/2004 republicată „auditorii judiciari beneficiază de o bursă având caracter de indemnizație lunară corespunzătoare funcției de judecător stagiar și procuror stagiar, în raport cu vechimea lor în calitate de cenzori”

Potrivit art. 17 alin. 2 din Legea nr. 303/2004″ (2) Bursa auditorilor judiciari prevăzută la alin. (1) salariul are natura și regimul juridic al unui drept și se stabilește pe baza indemnizației brute prevăzute de lege pentru judecătorii și procurorii stagiari, din care se vor calcula deducerile pentru obținerea indemnizației nete, precum și obligația de angajatorul și asiguratul vor fi transferați la asigurările de asigurări sociale de stat, precum și obligația angajatorului și a asiguratului privind contribuția la asigurările sociale de sănătate. De asemenea, auditorii judiciari beneficiază de indemnizație pe perioada concediilor de odihnă.

Indemnizațiile auditorilor judiciari se plătesc din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Auditorii judiciari beneficiază de drepturile prevăzute de art. 79 alin. (4) și (5), care se aplică în mod corespunzător.

Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor judiciar, dacă a promovat examenul de absolvire al Institutului Național al Magistraturii, constituie vechime în calitate de judecător sau procuror.”

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 21/2008 s-a constatat că, în temeiul art. 17 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, auditorii judiciari păstrează această calitate până la data numirii în funcția de procuror stagiar.

Așadar, absolvenții Institutului Superior al Magistraturii au fost recunoscuți ca auditori judiciari în perioada de la data absolvirii și până la data numirii în funcția de judecător sau procuror stagiar.

Ori, atâta timp cât potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii, auditorii judiciari păstrează această calitate până la data numirii în funcția de judecător sau procuror și, potrivit prevederilor legale, perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor judiciar, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, constituie vechime în calitate de judecător sau procuror, „ rezultă fără îndoială că, în egală măsură, întreaga perioadă în care o persoană (care a promovat examenul de absolvire al Magistraturii Naţionale). Institutul Magistraturii) avea calitatea de auditor al justiției constituie vechime în calitate de judecător sau procuror.

În acest context, nu se poate susține că reclamanții beneficiază în perioada cuprinsă între data absolvirii cursurilor și data numirii în funcția de procuror stagiar de vechime în funcția de procuror dar fără a beneficia de vechime efectivă în funcția de procuror. , ceea ce presupune si vechime in faptul ca perioada in discutie constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat

La fel, în cazul în care reclamanta își păstrează calitatea de cenzor judiciar, nu există justificare, în lipsa unei dispoziții legale exprese, să considere că beneficiază de mai puține drepturi decât cele pe care legea le prevede în favoarea acestei categorii, în funcție de în împrejurarea că, indiferent dacă mai frecventează sau nu cursurile după data absolvirii și până la data numirii în funcție, își păstrează calitatea de auditor al justiției și se află la dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii pentru a fi numit. la post în orice moment, iar întârzierea în numire și începerea activității efective nu este pentru aceștia imputabilă absolvenților, momentul începerii activității nedepinzând de voința acestuia.

Împotriva acestei sentințe a formulat contestație inculpatul INM, susținând în esență că legea nu prevede acordarea bursei de auditor judiciar pentru perioada cuprinsă între data absolvirii cursurilor INM și data numirii în funcție.

S-a mai arătat că și Plenul Consiliului Magistraturii s-a pronunțat în același sens, prin Hotărârea nr. 21/17.01.2008, a constatat că auditorii judiciari păstrează această calitate până la momentul numirii în funcția de judecător stagiar sau procuror, ulterior, în ședința din 08.05.2008 s-a apreciat că nu există temei legal pentru ca auditorii să beneficieze de bursă. în perioada cuprinsă între data absolvirii cursurilor şi data numirii în funcţie.

Curtea a apreciat recursul ca nefondat pentru următoarele considerente: Potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, studenții Institutului Național al Magistraturii au calitatea de auditori judiciari, iar durata cursurilor de formare profesională a auditorilor judiciari este de 2 ani.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 din același act normativ, auditorii judiciari beneficiază de o bursă având caracter de indemnizație lunară, corespunzătoare funcției de judecător și procuror stagiar, în raport cu vechimea lor în calitate de auditor.

Para. 2 prevede că, bursa auditorilor judiciari prevăzută de alin. 1, are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se stabileste pe baza unei indemnizatii brute prevazute de lege pentru un judecator sau procuror stagiar, la care se vor calcula deducerile pentru obtinerea indemnizatiei nete, atunci obligatia angajatorul și asiguratul vor fi trecute la asigurările de asigurări sociale de stat, precum și obligația angajatorului și a asiguratului cu privire la contribuția la asigurările sociale de sănătate.

De asemenea, auditorii judiciari beneficiază de indemnizație pe perioada concediilor de odihnă.

Având în vedere faptul că din prevederile legale mai sus menționate rezultă că durata cursurilor de formare profesională a auditorilor judiciari este de 2 ani, pârâții aveau obligația să plătească reclamantului indemnizația de auditor judiciar pe o perioadă de 2 ani.

Auditorii judiciari. Confidențialitate sporită. Salariu

Prin Decizia nr. 46/15.12.2008 Î.CCJ a statuat că judecătorii, procurorii, magistrații asistenți, precum și personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de confidențialitate cu 15% calculat la indemnizația lunară brută, respectiv salariul de bază lunar brut.

 

Or, după cum reiese expres din dispoziţia prezentei hotărâri, beneficiarii acestui spor sunt categoriile profesionale expres şi limitat menţionate, printre care nu se regăsesc auditorii judiciari.

 

Or, după cum reiese expres din dispoziţia prezentei hotărâri, beneficiarii acestui spor sunt categoriile profesionale expres şi limitat menţionate, printre care nu se regăsesc auditorii judiciari.

 

Simplul fapt că bursa auditorilor pentru justiție este corelată, prin lege, cu valoarea indemnizației lunare brute prevăzute pentru judecătorii și procurorii stagiari, nu este de natură să asimileze această bursă cu indemnizația menționată mai sus, fiecare dintre aceste două categorii de salariu. veniturile rămânând reglementate de reguli specifice .

Secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale – Decizia civilă nr. 550/19 aprilie 2010.

Prin actiunea de drept al muncii inregistrata la Judecatoria Alba sub dosarul nr. 4668/107/2009, reclamanții: CM și DO au chemat în judecată pârâții: INM, CSM și CA ALBA IULIA, solicitând obligarea pârâților la:

-recunoașterea și plata sporului de confidențialitate de 15% din indemnizația lunară brută de la 01.10.2006 până la 31.07.2008 și a dobânzii legale aferente, de la data solicitării până la data plății efective;

– efectuarea înregistrărilor corespunzătoare în carnetul de muncă.

În motivarea, în fapt, a acțiunii lor, reclamanții arată că în perioada indicată au avut calitatea de auditor de justiție la INM și că atâta timp cât, în urma promovării examenului de absolvire a INM, se consideră că au avut retroactiv. calitatea de judecător, este necesar să se acorde și drepturi salariale aferente acestei funcții, inclusiv cele conferite prin decizia nr. 46/2008 pronunțată de Î.CCJ prin care recursul a fost admis în interesul legii.

Justifică calitatea procesuală a pârâților pe faptul că INM a fost cel care a asigurat plata indemnizației salariale; bugetul acestui institut este cuprins distinct conform Legii nr. 317/2007 în bugetul CSM, președintele CSM având rolul de ordonator principal de credite, iar Curtea de Apel Alba Iulia este împuternicită să facă înregistrările corespunzătoare în carnetul de muncă.

În ceea ce privește dobânda legală, se apreciază că acesta reprezintă beneficiul nerealizat de către reclamanți ca urmare a neutilizarii sumelor de bani cuvenite acestora.

În drept se invocă: Decizia CSM nr. 127/2007, art. 59 alin.2 din Legea nr. 317/2004, Decizia nr. 46/2008 a Î.CCJ, Legea nr. 303/2004, OUG nr. 27/2006.

Prin întâmpinarea depusă de pârâta INM se solicită respingerea acțiunii, arătându-se că auditorii de justiție nu sunt menționați în Hotărârea pronunțată de Î.CCJ în soluționarea RIL, iar potrivit art. 17 din Legea nr. 303/2004 beneficiază de bursă, fără adăugarea altor sporuri sau prime.

În întâmpinarea formulată de pârâta CA Alba Iulia se invocă excepția lipsei calității pasive procesuale, arătând că în litigiile cu obiectul plății drepturilor salariale au calitatea procesual pasivă numai CSM-ordonator primar de credite și INM-ordonator secundar credit. .

 

Prin sentinta civila nr. 32/13.01.2010 pronuntata de Judecatoria Alba in dosarul nr. 4668/107/2009, a fost respinsă excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâta Curtea de Apel Alba Iulia.

 

A admis acțiunea civilă formulată de reclamanții: CM și DL în opoziție cu pârâții: INM, CSM și CA și în consecință:

 

Pârâții, în solidar, au fost obligați să recunoască și să plătească în favoarea reclamanților, sumele reprezentând drepturile salariale cu confidențialitate sporită, în procent de 15% din indemnizația lunară brută pentru perioada 01.10-2006-31.07.2008 și dobânda aferentă, începând cu data nașterii dreptului material până la data efectuării plății;

 

Pârâta CA Alba Iulia a fost obligată să facă înregistrările corespunzătoare în carnetul de muncă al reclamanților, conform prezentului.

 

Pentru a hotărî, în acest fel, instanța a reținut, în esență, cu referire la probele dosarului și dispozițiile legale incidente, precum și interpretarea dată de Î.CCJ prin decizia nr. acţiunile reclamanţilor.

 

Ținând cont de evoluția economico-socială actuală precum și de soluțiile doctrinare și jurisprudențiale în materie, tribunalul a apreciat că în materia dreptului muncii, despăgubirile pentru neexecutarea obligațiilor financiare se pot concretiza în acordarea de dobânda legală, de la data la care fiecare sumă ar fi devenit scadentă și până la data efectivă a plății.

 

Conform prev. artă. 6 și 7 dec. Legea nr. 92/1976, art. 296 din Legea nr. 53/2003, CA Alba Iulia, în calitate de operator al evidențelor de muncă, era obligată să facă înregistrările corespunzătoare în evidențele de muncă ale reclamanților.

 

Împotriva acestei sentințe au declarat recurs, în termenul legal. de arta. 79 din Legea nr. 168/1999, pârâți: INM, CSM și CA Alba Iulia, solicitând admiterea acesteia, modificarea sentinței în sensul respingerii acțiunii formulate de reclamanții în cauză.

 

În dezvoltarea motivelor de recurs, pârâta INM susține că auditorii judiciari nu sunt menționați printre categoriile profesionale enumerate prin decizia nr. 46/2008 a Î.CCJ, iar drepturile financiare ale auditorilor judiciari sunt reglementate prin norme legale diferite de cele care stabilesc salariile judecătorilor și procurorilor.

 

În drept, art. este invocat. 304 pct. 8 și 9, art. 304 index 1 Cod procedură civilă.

 

În ceea ce privește contestația CSM, se invocă, în primul rând, lipsa calității pasive procesuale, cu motivarea că între această instituție și intimați nu există raporturi obligatorii, astfel încât CSM nu poate fi pusă în sarcină cu plata acestor sume. , ci INM, care are calitate procesuală pasivă și al cărui director este ordonator secundar de credite.

 

În al doilea rând, recurenta solicită respingerea acțiunii ca nefondată, susținând că auditorii judiciari nu sunt menționați printre categoriile profesionale enumerate prin dec. Nu. 46/2008 a Î.CCJ și că sunt studenți ai INM, dobândind calitatea de judecător doar condiționat de promovarea examenului de absolvire. În acest sens, Hot este invocat. Plenul CSM nr. 21/17.01.2008 prin care s-a stabilit că auditorii judiciari păstrează această calitate până la momentul numirii în funcția de judecător stagiar sau procuror stagiar.

 

În drept, motivul de recurs este invocat prev. de arta. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

 

Cu privire la apelul pârâtei CA Alba Iulia, se critică sentința atacată ca fiind nelegală în ceea ce privește obligarea acesteia la plata drepturilor salariale pretinse de reclamanți; în mod greșit instanța de fond a respins excepția lipsei calității procesuale pasive invocată prin întâmpinare.

 

În drept, prev. Artă. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

 

CURTEA, analizând sentința atacată prin prisma criticilor formulate precum și din oficiu conform cerințelor art. 304 indice 1 în limitele prevăzute de art. 306 alin.(2) Cod procedura civila, retine urmatoarele:

 

Cu referire, în primul rând, la excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâții CSM și CA Alba Iulia, excepție care trebuie analizată cu prioritate conform cerințelor art. 137 cod procedură civilă, în mod corect prima instanță a stabilit calitatea procesuală pasivă a pârâților în acest cadru procesual.

 

Astfel, art. 59 alin.2 din legea nr. 317/2004 stabileste ca bugetul INM este inclus separat in bugetul CSM, presedintele CSM are calitatea de ordonator principal de credite, iar Curtea de Apel este administratorul si operatorul datelor din carnetele de munca ale CSM. magistrati in sensul Legii dec. nr. 92/1976.

 

Cu referire la fondul cauzei, criticile recurentelor sunt însă întemeiate.

 

Astfel, intimatii au avut calitatea de cenzori judiciari in perioada in litigiu.

 

În această calitate, potrivit art. 17 din Legea nr. 303/2004, aceștia au beneficiat de o bursă care are natura și regimul juridic al unui drept salarial și se stabilește pe baza indemnizației brute prevăzute de lege pentru judecătorii și procurorii stagiari, cărora le vor calcula deducerile pentru obținerea nete. indemnizație (…).

 

Prin urmare, bursa primită de auditorii judiciari are aceeași cuantum cu indemnizația lunară brută prevăzută de lege pentru judecătorii și procurorii stagiari, fără adăugarea altor sporuri sau prime (cum este cazul majorării de confidențialitate de 15% pretins prin această acțiune) .

 

Rezultă că drepturile financiare ale auditorilor judiciari sunt reglementate prin norme legale diferite decât cele care stabilesc salariile judecătorilor și procurorilor. Simplul fapt că bursa auditorilor pentru justiție este corelată, prin lege, cu valoarea indemnizației lunare brute prevăzute pentru judecătorii și procurorii stagiari, nu este de natură să asimileze această bursă cu indemnizația menționată mai sus, fiecare dintre aceste două categorii de salariu. veniturile rămânând reglementate de reguli specifice .

 

Este adevărat că, potrivit legii, perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor judiciar constituie vechime în calitate de judecător sau procuror, însă această prevedere legală fiind o excepție, este de strictă interpretare și nu poate fi prelungită, în sensul solicitat. de către reclamanți , respectiv luarea în considerare a bursei de auditor ca fiind, de fapt, indemnizația de judecător sau procuror stagiar. Asimilarea bursei cu indemnizația și aplicarea aceleiași modalități de calcul în ambele cazuri ar însemna nerespectarea prevederilor legale obligatorii, referitoare la calculul bursei de auditor menționat la art. 17 alin.(2) din Legea nr. 303/2004.

 

În al doilea rând, instanța de fond și-a întemeiat decizia pe Dec. nr. 46/15.12.2008 pronunţată de Î.CCJ – secţiile unite în soluţia RIL conform căreia judecătorii, procurorii, magistraţii asistenţi, precum şi personalul auxiliar de specialitate au dreptul la o majorare a confidenţialităţii cu 15% calculată pe luna brută. indemnizatie, respectiv salariul de baza brut lunar.

 

Deci, în mod greșit, prima instanță a extins efectele deciziei și în ceea ce privește această categorie profesională.

 

Potrivit art. 16 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările ulterioare, auditorii judiciari sunt studenți ai Institutului Național al Magistraturii, durata acestor cursuri de formare profesională fiind de 2 ani, iar pe parcursul cursului efectuează stagii de practică în instanțe și parchet. birouri.

 

Potrivit art. 19 din Legea nr. 303/2004 după terminarea cursurilor din cadrul INM, auditorii de justiție susțin un examen de absolvire constând în probe teoretice și practice… alin. (2) auditori judiciari care au promovat examenul preliminar. al alin. (1) vor fi numiți, potrivit legii, de regulă, în funcțiile pentru care au optat după primul an de cursuri în cadrul INM.

 

Din interpretarea acestor prevederi legale rezultă că auditorii judiciari vor dobândi calitatea de judecător sau procuror numai condiționat de promovarea examenului de absolvire și numai după numire, ca urmare a promovării acestui examen, se vor putea stabili relații de muncă. între aceștia și instituțiile în care își vor exercita funcțiile.

 

În același sens, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 21 din 17.01.2008 s-a stabilit că „..în raport de prevederile legale în vigoare, auditorii judiciari păstrează această calitate până la momentul numirii în funcția de judecător stagiar sau procuror stagiar prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii” .

 

Ca atare, în mod greșit prima instanță a apreciat că plângerile sunt îndreptățite la pretinsul drept salarial, având în vedere statutul auditorilor judiciari, competențele conferite de lege acestei categorii profesionale, faptul că aceștia dobândesc calitatea de judecător, procuror numai după trecerea examenul de absolvire și numirea acestora în funcții prin decizia CSM, precum și scopul acordării sporului de confidențialitate – după cum reiese din considerentele deciziei în interesul legii – categoriile profesionale enumerate expres în dispozitiv.

 

Față de cele precedente, constatând că soluția primei instanțe face o greșită aplicare și interpretare a legii în cauza dedusă judecății, Curtea, în conformitate cu art. 312 alin.(1) coroborat cu art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, cu aplicarea art. 82 din Legea nr. 168/1999, a admis ca întemeiate recursurile formulate de pârâți, a modificat sentința atacată în sensul respingerii ca nefondată și nelegală a acțiunii formulate în cauză.

Înfăptuirea justiției, în numele legii

Înfăptuirea justiției, în numele legii, înseamnă că actul de justiție provine din normele juridice, iar forța sa executorie derivă și din lege. 
Decizia nr. 972/21 noiembrie 2012 a Curții Constituționale

„Justiția se face în numele legii. Înfăptuirea  justiției nu poate fi un act subiectiv, pro causa, al judecătorului, ci unul obiectiv, imparțial, derivat din raportarea la lege a situației de fapt.  Abaterea de la acest constituțional. rigoare – raportarea exclusivă la lege, întemeiată pe motive de subiectivitate, poate fi sancționată prin căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârii judecătorești Înfăptuirea

justiției, în numele legii, înseamnă că actul de justiție. provine din normele legale, iar forța ei executorie derivă și din lege. Cu alte cuvinte, hotărârea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii pentru soluționarea unui conflict de drepturi sau de interese, constituind un mijloc eficient de restabilire a ordinii juridice democratice și de eficientizare a normelor de drept material. Datorită acestui fapt, hotărârea judecătorească – care denotă tocmai rezultatul activității judecătorești – reprezintă, fără îndoială, cel mai important act de justiție.”

Mai sus, am prezentat două paragrafe care mi-au atras plăcut atenția din Decizia nr. 972/21 noiembrie 2012 a Curții Constituționale  1  . Nu doar că exprimă într-un mod simplu ce presupune activitatea instanțelor de judecată, dar cred că pot contribui și la creșterea încrederii oamenilor în actul judiciar.  

De asemenea, s-a remarcat foarte frumos că „dreptatea vorbește în hotărâre și nu judecătorul, iar justiția își spune cuvântul, care ar trebui să fie numai al ei”. 

Decizia nr. 972 din 21 noiembrie 2012 privind sesizarea făcută de președintele Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la existența unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea judiciară, reprezentată de Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de o parte. , și autoritatea legislativă, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte, emisă de Curtea Constituțională publicată în Monitorul Oficial nr. 800 din 28 noiembrie 2012.

Vintilă Dongoroz, Metoda tehnico-juridică în știința dreptului penal, p. 127.

Ultimele știri sub mai multe forme

Obțineți cele mai recente titluri de la Jagran Post. Jagran Post vă oferă cele mai recente știri online, cum ar fi știri de ultimă oră, știri de astăzi, știri naționale, știri mondiale, știri de divertisment, cum ar fi Bollywood sau Hollywood, știri de afaceri, știri sportive și multe altele.

Astăzi există relații strânse în lume.

Întreaga lume s-a transformat într-un sat global din cauza globalizării. Întreaga lume poate fi afectată chiar dacă are loc un mic incident într-un colț îndepărtat al lumii. Prin urmare, lumea trebuie să aibă o conștientizare a știrilor de astăzi. Pentru a fi la curent cu știrile de astăzi, este nevoie de un moment bun pentru a viziona știri sau a citi ziare. Asta pentru că un stil de viață condus de oameni este foarte solicitant. Din cauza acestui stil de viață aglomerat, oamenii nu au timpul necesar pentru a viziona știrile. În această situație, titlurile sunt foarte convenabile și importante. Nu este nevoie să citești toate știrile. Numai dacă fragmentul este citit este suficient.

Alegerile oamenilor sunt diferite. Unii sunt interesați de știrile politice, în timp ce unii preferă știrile despre crime. Știrile despre divertisment se bucură de unii. Pe canalele de știri de televiziune și pe ziare se găsesc diferite tipuri de articole de știri. Aceste segmente sunt special concepute pentru a se potrivi intereselor spectatorilor și cititorilor. Există o combinație ideală de știri soft și știri dure pe canalele de știri de televiziune și ziare. Știrile dure se referă la știrile serioase și trebuie luate în serios. Știrile soft sunt știrile care sunt citite sau vizionate numai în scopuri de divertisment. Acest lucru a fost făcut în principal pentru a găsi un echilibru între divertisment și coeficient serios. Anterior, știrile puteau fi obținute doar din opțiuni limitate.

Există articole lungi în ziar și știri detaliate sunt prezente.

La radio și televiziune, există o limită de timp. Dacă o știre era ratată, cineva trebuia să aștepte încă câteva ore. Cu toate acestea, în prezent nu există restricții. Oamenilor li se oferă diverse invenții prin tehnologie. Astfel, știrile pot fi obținute foarte ușor. Există diverse aplicații pe telefon care facilitează cele mai recente știri sau actualizări. Toate articolele de știri nu trebuie citite. Există titluri în care întregul incident este transmis pe scurt. Tehnologia a oferit oamenilor internet și computere. Aceasta este una dintre sursele din care se pot obține știri. Uneori, poate fi obținut făcând clic pe mouse-ul stând confortabil acasă. Știrile de astăzi pot fi accesate cu ușurință din diverse surse. Există flexibilitate în aceste surse și lucrurile necesare pot fi oferite cu ușurință. Prin urmare,

Cererea de știri globale este în creștere

Obțineți cele mai recente titluri de la Jagran Post. Jagran Post vă oferă cele mai recente știri online, cum ar fi știri de ultimă oră, știri de astăzi, știri naționale, știri mondiale, știri de divertisment, cum ar fi Bollywood sau Hollywood, știri de afaceri, știri sportive și multe altele.

Cererea de știri a crescut deoarece globalizarea a avut loc în lume.

24 * 7 oferă suport tuturor. Oamenii primesc știri pur și simplu conectându-se la internet sau pur și simplu pornind televizorul sau chiar cumpărând ziare zilnice. Toate acestea sunt surse pentru a oferi cuiva știri globale sau cele mai recente știri mondiale. Există multe tipuri de știri pe care oamenii le pot accesa. Poate fi de la știri sportive la știri de divertisment sau chiar știri de fitness și știri politice. Jurnaliştii trebuie să se ocupe de tot felul de detalii minore despre ştiri. Lăsați acest tip de media tipărit sau difuzat să se aplice în orice formă de media. Trebuie doar să stai pe spate și să te relaxezi pentru a primi tot felul de știri din toate unghiurile. Orice tip de eveniment nu trebuie păstrat confidențial. Jurnaliştii trebuie să fie mereu la curent cu fiecare lucru. Ei trebuie să fie la curent cu știrile internaționale, precum și despre știrile globale.

Actualitatea este unul dintre cele mai interesante tipuri de știri.

Numărul de sloturi câștigate este cel mai mare. Oamenii vor întotdeauna să știe ce se întâmplă în lumea din jurul lor, ceea ce le dezvoltă un interes în mintea pentru asta. Solicitarea de actualitate a fost îndeplinită de canalul de știri. Ei difuzează întotdeauna cele mai recente știri de afaceri pe canalul lor. Orice gândește și concluzionează publicul este, de asemenea, foarte la modă în mass-media. Prin urmare, dacă include insulte sau laude la adresa unor oameni este puternic manipulat de mass-media. Abordarea de masă este adaptată pe scară largă de către mass-media. Acest lucru este considerat de mulți a fi un lucru greșit de făcut. Acest lucru poate duce la a lua întotdeauna oamenii de bun. Acest lucru se întâmplă cu adevărat atunci când știrile sunt difuzate de diverse canale de știri.

Obținerea celei mai înalte poziții este obiectivul principal al majorității canalelor de știri care oferă cele mai recente știri mondiale și au intrat în competiție. Acest lucru derutează o persoană pentru că nu înțelege ce canale de știri ar trebui să urmărească și pe care nu ar trebui să le urmărească. De multe ori canalele de știri sunt influențate de anumite partide politice. Ei manipulează versiuni ale poveștilor lor și le difuzează pe canalele de știri. Deși, dacă mass-media ar fi căzut în fața acestei oferte de a face bani, ar fi considerată o mișcare greșită. Telespectatorii nu pot face mare lucru în privința asta. Cu toate acestea, prudență nu este întotdeauna exercitată. O autoritate superioară trebuie să primească puterea de a decide ce este greșit și ce este corect.

Știrile despre divertisment și fitness sunt ceva de care mulți oameni sunt interesați, precum și despre știrile de afaceri din lume. Unele canale de știri afișează doar știri internaționale și știri globale.

Fiți la curent cu cele mai recente și cele mai recente știri

Obțineți cele mai recente titluri de la Jagran Post. Jagran Post vă oferă cele mai recente știri online, cum ar fi știri de ultimă oră, știri de astăzi, știri naționale, știri mondiale, știri de divertisment, cum ar fi Bollywood sau Hollywood, știri de afaceri, știri sportive și multe altele.

Știrile de astăzi sunt cea mai importantă sursă de comunicare.

Oamenii sunt interesați de ceea ce se întâmplă în întreaga lume. Există diverse surse de știri în care oamenii sunt actualizați despre treburile lumii astăzi. Una dintre sursele principale este televiziunea. Televiziunea oferă diverse canale de știri. Ne informează cu știrile și evenimentele actuale din întreaga lume. Acest lucru îi face pe oameni conștienți de evenimentele din regiunile sau națiunile lor respective.

De asemenea, oamenii au făcut schimb de opinii legate de această știre. Acest lucru dă naștere la interacțiuni sănătoase și la comunicare între oameni. Prin intermediul acestui canal de știri, oamenii sunt la curent cu cele mai recente și actuale știri.

Știrile de astăzi sunt disponibile și pe internet. De asemenea, oferă titluri. Știrile online sunt la mare căutare și cresc în popularitate. Există multe site-uri disponibile și acest site oferă cele mai recente știri. Știrile online sunt actualizate în fiecare secundă și acești oameni se asigură că le profitați la maximum. Acest buletin informativ este ușor de imprimat și poate fi folosit pentru autentificare și verificare.

Televiziunea oferă, de asemenea, cele mai recente și cele mai recente știri. Acest lucru se face cu ajutorul sateliților.

Ziarele sunt o altă sursă majoră de informații.

Sunt disponibile în mai multe limbi, cum ar fi engleză, hindi, marathi, punjabi etc., ceea ce face ca cititorii să înțeleagă mai bine știrile. Cu toate acestea, oamenii preferă să primească toate actualizările de știri online. Acest lucru se datorează faptului că economisește timp și este la doar un clic distanță! Se pare că lumea este disponibilă la îndemâna ta.

O persoană nu poate sta tot timpul în fața cutiei de idioți și, prin urmare, vă puteți abona și la alerte de serviciu și actualizări de știri de pe telefonul său mobil.

Astfel, știrile de astăzi sunt furnizate prin diverse canale de știri, site-uri web și bloguri de știri. Oamenii sunt întotdeauna interesați să citească despre actualitatea și evenimentele care se petrec în jurul lor și în întreaga lume. Se recomandă ca cineva să-și dezvolte propria bancă de știri. Știrile ar trebui urmărite și ar trebui făcute înregistrări ale tuturor titlurilor. Toate site-urile web de știri indiene sunt foarte utile atunci când vine vorba de colectarea datelor. Deci, există diverse mass-media pentru a realiza acest lucru. Există anumite site-uri web, precum și canale de știri online pentru obținerea de informații. O persoană poate sta în confortul casei sale și poate obține toate actualizările pe care dorește să le primească.

Știri despre probleme politice Obțineți cele mai recente titluri de la Jagran Post.

Jagran Post vă oferă cele mai recente știri online, cum ar fi știri de ultimă oră, știri de azi, știri naționale, știri mondiale, știri de divertisment, cum ar fi Bollywood sau Hollywood, știri de afaceri, știri sportive și multe altele.

Lumea nu poate fi niciodată prezisă astăzi. Clima lumii oscilează, de asemenea, între volatilitate și pace. Când se citesc știrile politice, oamenii sunt obligați pentru că cer mai multe alegeri. O situație similară este și cu știrile din India. Nu este deloc diferență. În mod corect, s-ar crede că politica este o parte indispensabilă a știrilor. Astfel, știrile din toate părțile lumii vor avea unele sau altele pentru știri despre politică. Astfel, ultimele știri politice sunt întotdeauna foarte importante. Mai jos sunt prezentate diverse puncte care vor ajuta la evidențierea importanței știrilor politice din India.

“Ideile politice s-au răspândit într-o mare măsură. Acest lucru va ajuta la îndeplinirea tuturor standardelor pe care știrile politice le dețin la înălțime. De asemenea, joacă un rol major în toate campaniile politice care implică indivizi. Acest lucru este valabil și pentru știrile despre alegeri. cetățenii vor dori mereu să fie treji. până în prezent cu tot felul de știri de ultimă oră.Acest lucru va ajuta în deciderea comportamentului lor de vot.Rapoartele politice se vor referi la buletine nepartizane.Va fi analizată desfășurarea diferitelor campanii și alegeri.

„Informațiile utile sunt completate de cele mai recente știri politice. Această situație s-a îmbunătățit, de asemenea, într-o foarte mare măsură datorită diferitelor funcții politice. O poziție vitală a fost ocupată de democrații precum India. Știrile indiene sunt furnizate de ziare pentru observarea campaniilor și alegerilor. . Rapoarte din interior date și cu privire la funcționarea partidelor politice. Au fost descoperite noi mass-media. Astfel, există diverse rapoarte despre știrile politice din India.

„Această știre este foarte importantă din punct de vedere public.

Ca atare, pentru că diverși cetățeni au o platformă pentru a obține informații imparțiale despre ideile și progresul candidaților.

“Știrile politice din India sunt disponibile predominant în toate mass-media. Aceste mass-media includ ziare, televiziune și diverse surse de știri online. Discuțiile domină știrile din lume. Motivele noi au fost dezmințite de tehnologie. Astfel, este foarte posibil să captezi știri despre politică în ultima vreme. sfârşitul acestui lucru. Astfel, ar putea fi adevărat din toate părţile lumii.

Știri economice în India

Obțineți cele mai recente titluri de la Jagran Post.

Jagran Post vă oferă cele mai recente știri online, cum ar fi știri de ultimă oră, știri de azi, știri naționale, știri mondiale, știri de divertisment, cum ar fi Bollywood sau Hollywood, știri de afaceri, știri sportive și multe altele.

Uneori, o persoană stă într-un singur loc, dar este pasionată să știe lucruri care se întâmplă în întreaga lume vizavi de el. Are un mare interes să afle despre diverse tipuri de știri mondiale. Aceasta include și știrile de afaceri. Aceasta poate varia de la știri de divertisment la știri generale. Uneori există știri specifice, cum ar fi știri despre afaceri mondiale sau chiar știri sportive. Există multe portaluri și canale care au sediul în India și oferă o acoperire a știrilor despre afaceri din India în detaliu.

Acești oameni pot accesa cu ușurință acest portal pentru știri.

Canalele pot fi vizionate. Ziarele pot fi citite foarte bine. Astfel, se pot obține vești despre o varietate de arome diferite. În acest fel, ei pot primi niște actualizări regulate. Recent, evoluțiile din Asia au fost copleșite de știrile actuale de afaceri. Apariția unei economii este, de asemenea, închisă. Cu toate acestea, recesiunea nu a avut un impact foarte mare. Principalul accent al știrilor de afaceri din India este pe creștere și pe problemele cu care se confruntă din cauza creșterii prețurilor. Astfel, PPP-urile din diverse cercuri au fost reduse semnificativ. Știrile de afaceri mondiale vor acoperi diverse aspecte, cum ar fi o redresare de 30 de luni, care este considerată o oportunitate de încetinire.

Știrile din divertisment, cele mai recente știri de afaceri și știrile despre alte sectoare sunt acoperite efectiv de știrile din India. Include, de asemenea, știri despre cricket, impactul său economic, precum și creșterea prețului petrolului. Există diverse efecte ale acestor lucruri. Au fost multe incidente recent. Astfel, frica s-a dezvoltat în mintea oamenilor cărora li se face referire și ca dezvoltatori de afaceri. Există un impact uriaș asupra știrilor de afaceri din lume. În general, acoperirea este de obicei oferită în detaliile adecvate. Știrile din India au dominația sa de la fuziunea diferitelor companii gigantice și mari. În consecință, a existat o creștere a ratelor dobânzilor și la diferite conturi de economii. s-a înregistrat o creștere a ISD și a exporturilor. Astfel, s-a creat un impact imens pe bursa. Știrile din India vor acoperi toate știrile actuale despre afaceri. Sunt acoperite și recensământul și creșterea generală a afacerilor. Știrile despre afaceri de astăzi sunt, de asemenea, acoperite în detaliu. Astfel, știrile de afaceri din India sunt foarte importante.